Lampposts in Scheveningen

Kunstmatige intelligentie is geen hype. Na een moeizame start in de 20eeeuw zien we nu steeds meer toepassingen van AI, vooral in de binnenruimte (robots die stofzuigen, slimme klimaatinstallaties) en onze persoonlijke ruimte (biosensoren). In de buitenruimte is AI nog veel minder gezien, maar de technische infrastructuur daarvoor ontwikkelt zich snel en nieuwe mogelijkheden dienen zich aan. UrbanUX onderzocht welke innovaties met artificiële intelligentie (AI) in de publieke ruimte kunnen worden gerealiseerd.

Regieorgaan SIA

Dit project werd mede mogelijk gemaakt door een KIEM subsidie van SIA. Het onderzoeksproject liep van 1 november 2017 tot 31 oktober 2018.

In dit onderzoeksproject werkte UrbanUX samen met Smart The Hague en een aantal creatieve ondernemers in Den Haag. Het project heeft veel inzichten en twee prototypes opgeleverd, en werd aangevuld met vele studentenprojecten die zowel onderzoeksresultaten als ontwerpconcepten opleverden. Lees alles in de eindrapportage van het project.

Context: Living Lab Scheveningen

Kick-off AI project

De gemeente Den Haag heeft de intentie om in Scheveningen met een privaat consortium een zogenoemde Smart City Infrastructuur (SCI) te bouwen in de publieke ruimte. Deze infrastructuur zal bestaan uit “Smart City Hubs” – ‘slimme lichtmasten’ – die zijn uitgerust met een draadloos netwerk en sensortechnologie. Organisaties en bedrijven kunnen met dit netwerk nieuwe, slimme diensten aanbieden op het gebied van bijvoorbeeld verkeersmanagement, het meten van luchtkwaliteit, bewaken van veiligheid, en diverse andere commerciële en informatieve diensten.

De gemeente wil met de nieuwe, open infrastructuur mogelijkheden creëren voor het optimaliseren van het gebruik van de stedelijke ruimte, maar ook een bottom-up aanbod van innovatieve diensten en community-activiteiten mogelijk maken. Door de samenleving een geavanceerd platform te bieden, stimuleert de gemeente de betrokkenheid en actieve participatie van burgers en lokale bedrijven en organisaties. Het is in het belang van de lokale ondernemers dat de Smart City Infrastructuur daarop goed is voorbereid.

Onderzoek: Kunstmatige intelligentie in de Smart City Infrastructuur

Co-creation material

Hoe kunnen nieuwe systemen en diensten met een combinatie van kunstmatige intelligentie en de Smart City Infrastructuur slim burgerschap – Smart Citizenship – in de publieke ruimte ondersteunen? Welke behoeften en voorkeuren hebben burgers en overheid daarbij? En welke innovaties bieden kansen voor creatieve ondernemers?

Dit waren onze onderzoeksvragen:

  • Wat kan ‘Smart Citizenship’ betekenen voor burgers en welke voordelen kan het hen bieden?
  • Welke ‘slimme’ diensten in de publieke ruimte kunnen het leven van burgers verrijken, wat zijn daarbij de expliciete en impliciete behoeften?
  • Wat zijn de technische mogelijkheden van kunstmatige intelligentie in de publieke ruimte en wat vraagt dit van de infrastructuur?
  • Welke technologische vernieuwingen met toepassing van kunstmatige intelligentie in de publieke ruimte zijn kansrijk?
  • Welke kansrijke concepten en businessmodellen voor smart citizen toepassingen kunnen creatieve ondernemers realiseren op basis van kunstmatige intelligentie in de publieke ruimte?

Alle inzichten en resultaten vind je in de eindrapportage van het project. Lees meer over de plannen van de gemeente met de Smart City Infrastructuur op www.denhaag.nl en op futureproofthehague.com

Kunstmatige intelligentie in de publieke ruimte
publication(s):