Download het rapport: Publieke Dialogen – over het mogelijk maken van een #goedgesprek in de publieke sfeer

van Leeuwen, J.P., Müller, E.I., Schuddebeurs, S.L., Bats, J., Quanjer, A.J.R.B., Publieke Dialogen – over het mogelijk maken van een #goedgesprek in de publieke sfeer, De Haagse Hogeschool, 2021.

abstract

Dit rapport doet verslag over het onderzoeksproject Publieke Dialogen #goedgesprek, dat met een RAAK-Publiek financiering van Regieorgaan SIA en met cofinanciering van de consortiumpartners is uitgevoerd in de periode 1 april 2019 – 31 juli 2021.

Het onderzoeksproject Publieke Dialogen #goedgesprek had twee gerelateerde doelen. Het project beoogde bij te dragen aan het handelingsrepertoire van wijkprofessionals die een rol hebben in dialogen in hun wijk en daarin lastige situaties ervaren: de offline dialoog. Daarnaast had het project als doel om een nieuw online medium te ontwikkelen en te toetsen, waarmee – door de eigenschappen van het ontwerp – publieke dialogen ook online gevoerd worden met de kwaliteiten van een #goedgesprek.

Het onderzoeksproject is uitgevoerd door een consortium van projectpartners, bestaande uit drie kennisinstellingen (De Haagse Hogeschool, Erasmus Universiteit en Hogeschool InHolland), drie gemeenten (Den Haag, Rotterdam en Leiden) en drie maatschappelijke organisaties (ProDemos, Woningcorporatie Vestia en Grey Matters).

Naast dit hoofdrapport zijn nog vijf deelrapporten gepubliceerd:

Publieke Dialogen – over het mogelijk maken van een #goedgesprek in de publieke sfeer