Publieke Dialogen – onderzoeksrapporten

In het project Publieke dialogen #goedgesprek hebben we onderzoek gedaan naar gesprekken tussen burgers en wijkprofessionals over lokale onderwerpen in verschillende wijken van Den Haag, Rotterdam en Leiden. We observeerden bij een flink aantal gesprekken en experimenteerden met interventies voor verbeteringen, zowel in zaaltjes als online. Bovendien ontwikkelden we een nieuw online medium dat lokale dialogen asynchroon mogelijk maakt en ondersteunt met diverse creatieve technieken.

Over dit tweejarige onderzoeksproject, dat mede werd gefinancierd met een SIA Raak-Publiek subsidie, schreven we zes rapporten:

Het eindrapport:

Vijf deelrapporten:

Intreerede van de lector

Intreerede Jos van Leeuwen

Op 4 November 2020 gaf lector Jos van Leeuwen zijn intreerede. Hieronder kun je een samenvatting van 8 minuten van dit evenement terugkijken.

Je kunt natuurlijk ook de gehele intreerede bekijken en lezen.

Civic Technology is technologie die mensen ondersteunt in hun rol van burger. Enerzijds kan de overheid met Civic Tech burgers een actieve rol geven in het besturen en inrichten van de samenleving, bijvoorbeeld in participatieprojecten of met Smart City technologie. Anderzijds kunnen burgers zelf initiatieven nemen in hun engagement met de gemeenschap waarin zij leven, bijvoorbeeld met community platforms of met Citizen Science technologie.

Het lectoraat Civic Technology van De Haagse Hogeschool ontwikkelt kennis over het ontwerpen en inzetten van interactieve technologie die constructief bijdraagt aan de samenleving, op gebieden als democratie, burgerparticipatie, smart city ontwikkeling, community-building en sociale media.

De groep is met onderzoeksactiviteiten gestart in 2016 – als het UrbanUX lab – en is in mei 2019 als lectoraat geformaliseerd.