In het project Publieke dialogen #goedgesprek hebben we onderzoek gedaan naar gesprekken tussen burgers en wijkprofessionals over lokale onderwerpen in verschillende wijken van Den Haag, Rotterdam en Leiden. We observeerden bij een flink aantal gesprekken en experimenteerden met interventies voor verbeteringen, zowel in zaaltjes als online. Bovendien ontwikkelden we een nieuw online medium dat lokale dialogen asynchroon mogelijk maakt en ondersteunt met diverse creatieve technieken.

Over dit tweejarige onderzoeksproject, dat mede werd gefinancierd met een SIA Raak-Publiek subsidie, schreven we zes rapporten:

Het eindrapport:

Vijf deelrapporten: