Lost And Found concept by Dave Verloop, Laxmi Manna, Holthing Chung, Kylian Rang

De Gemeente Den Haag gaf opdracht in dit project om een nieuw online platform te ontwerpen dat burgers weer kan verenigen met hun verloren eigendommen, als die gevonden zijn maar nog niet opgehaald. Het nieuwe platform heeft als doel om de kosten van opslag en communicatie te verminderen.

Concept ontwikkeld door Dave Verloop, Laxmi Manna, Holthing Chung en Kylian Rang.

Verloren en Gevonden