Street Speed Trap wireframe by Annemarie Vermaesen

In menige buurt hebben de bewoners nogal eens last van verkeer dat in hun straat te hard rijdt. Vaak voelt men zich machteloos omdat er geen actie ondernomen kan worden. Er is geen bewijs en vaak weten we ook niet wie het was die te hard reed. Kunnen we met techniek een oplossing vinden die het de bewoners mogelijk maakt om zelf in hun straat de snelheid van passerend verkeer te meten? En als dat kan, wat doen we dan met die informatie? Delen we het met elkaar in de buurt, of met de politie misschien? Dit project poogde zowel de technische vraag te beantwoorden als de sociale impact te doordenken en er zo mogelijk mee te experimenteren. We werkten samen met lokale creatieve ondernemers.

Prototypes gecreëerd door Annemarie Vermaesen en Felix Cuellar.

Street Speed Trap