Behave design by Huy Trinh

Discussies in online social media worden over het algemeen gepresenteerd op een lineaire manier, vaak in een enkele tijdlijn die de reacties in chronologische volgorde toont (bijv. Twitter). In sommige media worden aftakkingen gemaakt, bijvoorbeeld in forums, waar reacties op reacties in de tijdlijn worden verzameld in conversaties of ‘threads’. Ook daar is de discussie gestructureerd op basis van chronologie.

Er is in online social media vaak maar zeer beperkt sprake van het vormen van een gedeelde mening, of een verkenning en diepgaande uitwisseling van verschillende meningen. We vragen ons in dit onderzoek af in hoeverre sociale media bijdragen aan hoe een gemeenschap leert.

Prototypes gecreëerd door Huy Trinh en Diko van der Meer.

Lezers of deelnemers van zo’n discussie moeten eigenlijk de hele tijdlijn lezen, om zinvol te kunnen bijdragen. In de praktijk gebeurt dat nauwelijks: mensen reageren vaak alleen op de een selectie van reacties, bijvoorbeeld die aan het eind van de tijdlijn. En dat heeft mogelijk een negatief effect op de kwaliteit van zo’n discussie. Er is dan geen bijdrage aan verdieping en aan genuanceerde uitwisseling van meningen, zoals plaatsvindt bij een fysieke ontmoeting.

In dit project exploreerden we de behoeften, mogelijkheden en conceptuele ruimte voor het herstructureren van sociale media, in een niet-chronologische orde. Onze onderzoeksvragen en ontwerpuitdagingen waren:

  1. Op welke wijzen kunnen reacties in een online discussie worden gepresenteerd, anders dan in chronologische volgorde?
  2. Welke mogelijkheden kunnen we daarmee creëren om meer en efficient inzicht te geven in zo’n discussie, met het oog op de beperkte tijd die mensen nemen om te lezen alvorens te reageren?
  3. Met welke interacties kunnen we deelnemers en lezers de discussie betekenisvol laten structureren (op een dynamische wijze), individueel of als groep, zodanig dat de kwaliteit van de discussie verbetert?
Social Media Restructured