Goedgesprek

Veranderingen in de samenleving leiden steevast tot onbehagen, spanningen en maatschappelijke onrust, ook in de huidige tijd. Media, en in het bijzonder social media, maken dat onbehagen en die onrust snel en effectief zichtbaar en hebben daarmee een vergrotend effect op de sentimenten in de samenleving: het tweeten van je mening is een peulenschil, net als het reageren daarop, maar een dialoog zal niet gemakkelijk ontstaan en polarisatie ligt op de loer.

Regieorgaan SIA

Het project startte op 1 april 2019, heeft een looptijd van 2 jaar en wordt gefinancierd met een SIA RAAK-Publiek subsidie, aangevuld met cofinanciering door de projectpartners.

Diverse grootstedelijke wijken zijn met enige regelmaat negatief in het nieuws door incidenten die wijzen op onbehagen en polarisatie. Het blijkt moeilijk om bij gevoelens van onrust en onzekerheid verder te kijken dan eigen waarden en belangen en op een respectvolle wijze deel te nemen aan een publieke dialoog over gedeelde belangen en publieke waarden. Gemeenten, en in het bijzonder wijkmanagers, worstelen met deze groeiende polarisatie.

Een publieke dialoog vraagt om specifieke sociale vaardigheden, zowel van burgers als professionals. Publieke Dialogen is een onderzoeksproject dat vanuit een filosofische, sociologische en mediapsychologische kennisbasis een werkwijze creëert en toetst die wijkmanagers ondersteunt om mensen mee te nemen in een waardige publieke dialoog, zowel in lokale gesprekken als via social media, door aandacht voor en ontwikkeling van dialogische vaardigheden. We doen dit in vier stappen:

  1. Van theorie naar een vaardighedenmodel voor publieke dialogen;
  2. Operationalisering van het model in praktische werkwijzen voor het begeleiden van dialogen;
  3. Ontwerpen van en experimenteren met dialogische vormen van social media;
  4. Evaluatie en effectanalyse, inclusief de wederkerigheid van online en offline dialogen.
Publieke Dialogen #goedgesprek