Co-design workgroup

In de Haagse wijk Mariahoeve wordt een park opnieuw ingericht. Een groep omwonenden heeft, met ondersteuning van  specialisten van de gemeente, drie ontwerpen voor het park gemaakt die met behulp van VR werden voorgelegd aan de bewoners van de wijk. Daarvoor zijn drie vormen van VR ingezet, die in dit onderzoek worden geëvalueerd.

VR environment of the park

In dit project werd nauw samengewerkt met beleidsmedewerkers van het stadsdeel Haagse Hout en de dienst stedelijke ontwikkeling van de gemeente Den Haag. De 3D modellen en de VR omgeving zijn gemaakt door respectievelijk Plan34 en Skeye.

Co-design workgroup

Het project had twee doelstellingen: het begeleiden van de communicatie van de ontwerpvarianten zodat bewoners van de wijk hun voorkeur konden aangeven; en het beantwoorden van onderzoeksvragen rond de effectiviteit en validiteit van de verschillende representaties in VR en hun effect op de betrokkenheid van bewoners bij deze besluitvorming.

VR in the park

Gedurende 3 weken hebben we met een team van zo’n 20 onderzoekers in de wijk de bewoners begeleid in het stemmen voor het park. Bewoners zagen de ontwerpen met een VR bril, op een papieren kaart, of middels hun eigen computer of smartphone. Door middel van een enquête en interviews onderzochten we of de VR omgeving bewoners helpt een beter inzicht in de verschillende ontwerpen te krijgen, en of het hun betrokkenheid bij de besluitvorming rond het park vergrootte.

VR in Wijkpark
“Welk wijkpark wilt u?” Participatieve besluitvorming met VR technologie.

Onze onderzoeksresultaten werden gepubliceerd en gepresenteerd bij de European Conference on Digital Government in Spanje en de Media-Architecture Biennale in China.

Participatie in stadsontwikkeling met VR
publication(s):