'Co-Design Challenge' service concept

Het bestuur van de gemeente Den Haag heeft erg behoefte om de kloof tussen overheid en bevolking te verkleinen. Dit heeft te maken met het beleid voor het creëren van een participatiesamenleving waarin mensen steeds meer zelf de verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen welzijn en dat van hun medemensen. De algemene vraag daarbij is hoe burgers daarin gestimuleerd en gefaciliteerd kunnen worden? Daarnaast heeft de overheid er veel belang bij om te weten op welke manier de zij kan beantwoorden aan de behoefte van burgers. Met andere woorden, de gemeente wil weten wat er in de stad moet gebeuren om te zorgen dat mensen zich thuis en betrokken voelen in hun wijk.

Service prototypes werden gecreëerd door Roel van Adrichem, Jeroen Dijkstra, Andrew Lekahena, Brent Rundberg, Gino Aldewereld, Romy Koch, Samira El Messaoudi, Ananta Mulyono, Rick van den Broek, Tim Davids, Arjan Elschot, Ismaël Harraou, Gerhard Kraaijenoord, Suzanne van den Berg, Dominique Chalabalaki, Raisa de Koning, Nadesh Ligthart, Jim Bemelmans, Texas de Bruin, Kelly Ferwerda, Boas van Olden, Tessa Guijt, Diko van der Meer, Huy Trinh, Ria Verleg, Tilly Brito, Midge Hazewinkel, Norvin Mercelina, Adjay Ramkhelawan, Arjen Holleman, Justin Hundman, David de Jonge en Boy de Wit.

In samenwerking met het Social Design Lab en studenten van de Haagse Hogeschool doen we onderzoek, niet om de beleidsagenda van de stad te gaan vullen, maar om een middel of service te ontwerpen waardoor bewoners graag meedenken en meedoen. Opdrachtgevers van dit project zijn de stadsdeeldirecteuren van Leidschenveen/Ypenburg en Centrum. Voor het bestuur van de stadsdelen is het heel belangrijk om de bewoners van de wijk te betrekken in wat er in de wijk ontwikkeld en georganiseerd moet gaat worden. Er zijn ambities die te maken hebben met thema’s als leefbaarheid, veiligheid, wonen, werk, participatie, jeugd en onderwijs, maar die moeten aansluiten bij, of aangevuld worden door, de ambities van bewoners. De politiek van de gemeente Den Haag richt zich op de ‘Haagse Kracht’: “Vertrouwen op Haagse Kracht betekent samen werken aan wat belangrijk is voor de wijk waarin je woont, werkt en leeft. […] De wijk- programma’s gelden hierbij als uitgangspunt maar zijn tegelijkertijd dynamische documenten. In dialoog met alle betrokken partners kijken we jaarlijks naar de actualiteiten en passen we de activiteiten hierop aan.” (Tom de Bruin, Stadsdeelwethouder, in: Wijkprogramma 2016-2019 Stadsdeel Leidschenveen/Ypenburg).

De samenwerking met studenten van De Haagse Hogeschool, opleiding Communication & Multimedia Design, heeft diverse concepten opgeleverd voor nieuwe services die door en in de wijken kunnen worden opgezet, waarmee de betrokkenheid en participatie van jongeren en jonge gezinnen in de wijk ondersteund en gestimuleerd kunnen worden.

Jouw Eigen Wijk