Voertuigemissie app by Ismaël Harraou

Hoe maken we automobilisten meer bewust van de gevolgen van voertuigemissie? Naming & Shaming, of mogelijkheden bieden voor verandering? Dit project beoogt de beste benadering te vinden voor individuele behoeften.

Persoonlijke data wordt door steden steeds vaker gebruikt om het gedrag van inwoners te monitoren. Terwijl data vooral gebruikt wordt voor het informeren van de autoriteiten, kan data ook worden ingezet om burgers real-time te informeren. In dit project willen we de bewustwording van automobilisten vergroten over de milieueffecten van hun rijgedrag.

Dit project was het BSc afstudeerproject van Ismaël Harraou.

Hij ontwikkelde een service concept dat gebruik maakt van sensoren, kunstmatige intelligentie en real-time feedback. Een sleutelrol voor het succes van dit systeem is de data gerelateerd aan het individuele rijgedrag van automobilisten. Vanuit dit idee identificeren we uitdagingen en onderzoeksvragen die relateren aan het gebruik van dergelijke persoonlijke data in systemen die zijn ontworpen om de kwaliteit van leven te vergroten voor bewoners van de gebouwde omgeving.

Automobilisten bewustmaken van de gevolgen van emissie
publication(s):