Stefanie Schuddebeurs
Stefanie Schuddebeurs, MA

Stefanie Schuddebeurs werkt sinds mei 2019 als onderzoeker bij de Haagse Hogeschool en wijdt zich 2 dagen per week aan het onderzoeksproject “Publieke Dialogen”. In 2012 rondde ze haar Masterstudie Conflict Studies & Human Rights (UU) af, waarvoor ze onder andere veldonderzoek deed in Israël naar de verhoudingen op de werkvloer tussen Arabisch-Palestijnse en Joods-Israëlische collega’s in relatie tot de vorming danwel nuancering van vooroordelen in deze setting. Stefanie heeft eerder vijf jaar gewerkt bij de Rijksoverheid als projectleider en beleidsmaker op het gebied van democratische vernieuwing en participatieprocessen alsmede integratie. In 2015 richtte ze haar eigen bedrijf op, De Luisteracademie, vanwaaruit ze participatieve processen vorm geeft voor en met (gemeentelijke) opdrachtgevers middels dialooggesprekken en creatieve sessies.

Stefanie Schuddebeurs, MA