Mariëlle van Dijk
Ing. Mariëlle van Dijk, MSc

Mariëlle van Dijk is docent Bestuurskunde aan de Haagse Hogeschool. Eerder werkte zij o.a. voor Hogeschool Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat. Daarnaast werkt zij als zelfstandig projectmanager/onderzoeker op het gebied van omgevingsmanagement, burgerparticipatie en citizen science. Mariëlle heeft een bachelor van de Hogeschool Rotterdam (1990) en de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in den Haag (2001) en een master Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (2015) op het  onderwerp big data en burgerparticipatie.

Zij onderzocht de wijze waarop de overheid in dialoog is met bewoners en de rol die technologie daarin speelt. Daarbij moet steeds vaker worden ‘onderhandeld’ met bewoners en belanghebbenden en citizen science projecten worden daarin gezien als ‘panacee’. In haar onderzoek bij het lectoraat richt ze zich op de invloed van technologie op de vertrouwensrelatie tussen overheid en burgers.

Ing. Mariëlle van Dijk, MSc