Juliette Santegoeds
Juliette Santegoeds, MSc

Juliette Santegoeds werkt als hogeschooldocent en onderzoeker bij de opleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement met als specialisaties vernieuwing van de lokale democratie, sociale innovatie, bestuurskundige ethiek en netwerk governance met een focus op stedelijke netwerken en vraagstukken. Ze studeerde Politicologie met als specialisatie Vrouwenstudies aan de Universiteit van Amsterdam. Eerder deed ze onderzoek naar wijkambtenaren die als zogenoemde boundary spanners schakelen tussen de netwerken in de wijk en de hiërarchische netwerken op het stadhuis. 

Sinds januari 2020 doet zij in het lectoraat Civic Technology onderzoek naar politiek-bestuurlijke en ambtelijke processen in democratische vernieuwingstrajecten met de inzet van digitale middelen, voor bijvoorbeeld wijkbudgetten en wijkagenda’s.

Juliette is tevens startende ondernemer als Bestuurskunstenaar voor Wise City Projects.

Juliette Santegoeds, MSc