Intreerede Jos van Leeuwen

Op 4 November 2020 gaf lector Jos van Leeuwen zijn intreerede. Hieronder kun je een samenvatting van 8 minuten van dit evenement terugkijken.

Je kunt natuurlijk ook de gehele intreerede bekijken en lezen.

Civic Technology is technologie die mensen ondersteunt in hun rol van burger. Enerzijds kan de overheid met Civic Tech burgers een actieve rol geven in het besturen en inrichten van de samenleving, bijvoorbeeld in participatieprojecten of met Smart City technologie. Anderzijds kunnen burgers zelf initiatieven nemen in hun engagement met de gemeenschap waarin zij leven, bijvoorbeeld met community platforms of met Citizen Science technologie.

Het lectoraat Civic Technology van De Haagse Hogeschool ontwikkelt kennis over het ontwerpen en inzetten van interactieve technologie die constructief bijdraagt aan de samenleving, op gebieden als democratie, burgerparticipatie, smart city ontwikkeling, community-building en sociale media.

De groep is met onderzoeksactiviteiten gestart in 2016 – als het UrbanUX lab – en is in mei 2019 als lectoraat geformaliseerd.